Dificultati de relationare. Divort. Separare.

Ataşamentul este legătura psihologică de durată a unei persoanei in relaţie cu altcineva şi care se manifestă ȋncă din primii ani de viaţă, relationarea cu ceilalţi fiind componenta cea mai importantă a omului. Cu toate acestea, nu de puţine ori, relaţionarea cu ceilalţi reprezintă o provocare ce generează multă nefericire ȋn răndul persoanelor care nu reuşesc să menţină relaţii satisfăcătoare sau de lungă durată. De asemenea, multe persoane se confruntă cu situaţia nefericită ȋn care repetă pattern-uri de relaţionare disfuncţionale, alegȃnd să trăiască alături de persoane nepotrivite sau chiar toxice.

O altă problemă de actualitate este cea a separării şi divorţului, probleme care atrag după sine disconfort psihologic major. De cele mai multe ori, ȋn urma unor astfel de evenimente, se ajunge la stări depresive, la retragere socială, neȋncredere ȋn prorpia persoană sau ȋn viitor. Dificultatea de separare, fie că este vorba despre o căsnicie sau o relaţie de concubinaj, poate părea un efort mult prea mare pentru o persoană cu nevoi emoţionale speciale şi atunci, din nou, viitorul ȋncepe să pară lipsit de sens sau capătă imagini ȋnspăimȃntătoare atunci cȃnd există pericolul ca persoana iubită să se retragă din relaţie. Există, astfel, persoane al căror mod de relaţionare este nesigur, iar legătura cu ceilalţi capătă forma neȋncrederii ȋn celălat şi a nesiguranţei ȋn legătură cu partenerul. De asemenea, exista persoane care prezintă un mod de relaţionare evitant, care poate fi recunoscut atunci cȃnd o persoană prezintă o dificultate ȋn a se apropia emoţional de partener, implicarea ȋntr-o relaţie fiind percepută ca o ameninţare la adresa independenţei şi libertăţii personale.

Psihoterapia intervine ȋn astfel de situaţii aducȃnd un ajutor semnificativ ȋn ȋnţelegera modului de relaţionare personal, contribuind ȋn felul acesta la schimbarea aspectelor care fac o relaţie sa nu funcţioneze. Deoarece psihoterapia presupune o relaţie bipersonală, cea dintre terapeut şi pacient, acest fapt permite o cunoaştere superioară ȋn domeniul relaţionării cu ceilalţi, scopul ȋn acest sens fiind o mai bună integrare socială. O psihoterapie ofera, astfel, instrumentele necesare pentru realizarea unei relaţii armonioase şi de durată cu partenerul de cuplu.